สมัครเรียน

เตรียมพร้อมก่อนสมัครออนไลน์

เตรียมพร้อมก่อนสมัครออนไลน์

อย่างเพิ่งไป… มาเช็กกันก่อนว่า…คุณพร้อมสมัครออนไลน์หรือยัง ? ถ้าพร้อมสมัครออนไลน์แล้ว…Let’s go ! ปัญหาพบบ่อย เกี่ยวกับการสมัครออนไลน์

รวมหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ท่านสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร กำหนดวันรับสมัครของแต่ละหลักสูตร โดยแบ่งตามรูปแบบการเรียน และรูปแบบการรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

สรุป! ข้อมูลการรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ

สรุป! ข้อมูลการรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ

โปรดสละเวลาอ่านเพื่อศึกษาข้อมูล สรุป ! ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนกลางเท่านั้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566…

|

โอนย้ายจากพรีดีกรีเป็นปริญญาตรี

คำแนะนำการเปลี่ยนสถานะพรีดีกรีให้เป็นปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6, ปวช.)แล้ว ให้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่) โดยมีขั้นตอนคือ ลาออกจากระบบพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติพร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้เข้าระบบปกติ (แนะนำให้สมัครและเทียบโอนฯที่มหาวิทยาลัย)…

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
|

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ พรีดีกรี ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง…

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด 3 ช่องทาง ในการสมัครเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย(Walk-in)…

สมัครเรียน ส่วนภูมิภาค

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง         มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในภูมิภาคต่าง ๆ…