ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด 3 ช่องทาง ในการสมัครเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย(Walk-in)…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครฯ 1/2565สำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ใบสมัครจะอยู่ในเว็บไซต์รับสมัคร ให้กรอกรายระละเอียดตามขั้นตอนสำหรับผู้สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จะได้รับใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 1/2565อยู่ในระเบียบการรับสมัครฯ 1/2565…

โอนย้ายจากระบบพรีดีกรีเป็นภาคปกติ

โอนย้ายจากระบบพรีดีกรีเป็นภาคปกติ

คำแนะนำการโอนย้ายจากระบบพรีดีกรี เป็นนักศึกษาภาคปกติ        เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6)แล้ว ให้ดำเนินการโอนย้ายจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร…

สมัครเรียน ส่วนภูมิภาค

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง         มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในภูมิภาคต่าง ๆ…