• สรุป ข้อมูลการรับสมัคร ป.ตรี (ภาคปกติ)
อย่างเพิ่งไป… มาเช็กกันก่อนว่า…
คุณพร้อมสมัครออนไลน์หรือยัง ?
 • มีไฟล์เอกสาร เตรียมไฟล์เอกสารการสมัครครบถ้วน
 • มีเงิน มีเงินค่าสมัครพร้อมชำระทันที
 • มีเวลา ไม่รีบร้อน มีเวลาอ่าน สละเวลาได้
 • มีอุปกรณ์ ใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตกรอกข้อมูลก็ได้นะ แต่เราแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์จะแสดงผลได้ครบถ้วนกว่า
 • หรือ… ถ้าสะดวกเปลี่ยนมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยดีกว่า ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม. สมัครเสร็จ พร้อมเข้าเรียนเลย! (16-19 พ.ค. และ 27-30 มิ.ย. 2567)

ถ้าพร้อมสมัครออนไลน์แล้ว…Let’s go !

ปัญหาพบบ่อย เกี่ยวกับการสมัครออนไลน์

 • เอกสารไม่พร้อม
  ผู้สมัครเตรียมเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง และไม่ได้แปลงไฟล์ให้มีนามสกุลตามที่ระบบกำหนด หลักฐานที่ต้องใช้สมัคร คลิกที่นี่
  > รูปภาพประจำตัว ต้องใช้ไฟล์ .jpg
  > ไฟเอกสาร ต้องใช้ไฟล์ .pdf
 • เงินไม่พร้อม
  โปรดเตรียมเงินค่าสมัครอย่างน้อย 4,000 บาท มีวิธีชำระเงิน 2 ช่องทางคือ สแกนชำระด้วย QR-Code ด้วยแอปพลิเคชันธนาคารใดก็ได้ หรือ การชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์โดยการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่สามารถชำระเงินล่าช้า จะทำให้ขั้นตอนการสมัครล่าช้าตามไปด้วย (รายละเอียดค่าใช้จ่ายการสมัคร คลิกที่นี่)
 • ไม่มีเวลา
  ด้วยความรีบเร่ง ทำให้ผู้สมัครไม่อ่านข้อมูลสำคัญ ทำให้ขาดความเข้าใจ ตกหล่น สมัครผิดส่วน(เช่น ต้องการสมัครส่วนภูมิภาคแต่คลิกส่วนกลาง เป็นต้น) แนะนำให้ผู้สมัครสละเวลาเพื่อใช้ในการสมัคร ค่อยๆอ่าน ค่อยๆทำจะดีกว่า
 • อุปกรณ์ไม่เหมาะ
  ผู้สมัครหลายๆคนมักใช้โทรศัพท์มือถือทำการกรอกข้อมูลการสมัคร ซึ่งข้อจำกัดในการแสดงผลมักเป็นอุปกรณ์ในการกรอกข้อมูล เช่น ข้อมูลในหน้าจอขึ้นไม่ครบ/ขาดหาย พิมพ์ข้อความไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อตัวผู้สมัครเอง จึงแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์กรอกข้อมูลการสมัคร
ประชาสัมพันธ์