• สาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง

สาขาวิทยบริการฯ

ศูนย์สอบทั่วประเทศ

ม.รามคำแหง ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์บริการนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด…” จัดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ 23 แห่ง ซึ่งใช้เป็นสถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่(กรณีสมัครด้วยตนเอง) ใช้เป็นห้องบรรยาย ใช้เป็นสถานที่สอบไล่ และเป็นสถานที่สำหรับติดต่องานทะเบียนของ “นักศึกษาส่วนภูมิภาค” ในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

สถานที่สอบไล่ สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

นอกจากนักศึกษาส่วนภูมิภาค จะได้ใช้ห้องเรียนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 23 แห่งเป็นสถานที่สอบไล่แล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของสาขาวิทยบริการฯทั้ง 23 แห่ง ให้ได้มีสถานที่สอบใกล้บ้านเช่นกัน โดยร่วมมือสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้งเป็นศูนย์สอบ เพื่อใช้เป็นสถานที่สอบไล่ปลายภาคและการสอบซ่อม ซึ่งนักศึกษาเลือกสถานที่สอบไล่ตามความสะดวกที่ใดก็ได้ 41 แห่ง ดังนี้
ศูนย์สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบคู่มือการลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง
รหัสศูนย์สอบสถานที่สอบ (รหัสตึกสอบ)หมายเลขโทรศัพท์
01 เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชการ (SC)(053) 221815
02 เชียงรายร.ร. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (DS)(053) 711450, 711470
03 แพร่สาขาวิทยบริการฯจ.แพร่(054) 531870
04 พิษณุโลกร.ร. เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (PR)(055) 322685
05 นครสวรรค์ร.ร. นครสวรรค์ (NW)(056) 226014, 211151
06 อุดรธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ED)(042) 246690
07 นครพนมร.ร. นาแกสามัคคีวิทยา (NS)(042) 571254
08 ขอนแก่นสาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น (RK)(043) 306106-7
09 สุรินทร์สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์(RN)(044) 558918 – 9
10 นครราชสีมาร.ร. สุขานารี (SN)(044) 242365
11 ร้อยเอ็ดร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด(PC)(043) 513900, 515204
12 อุบลราชธานีร.ร. ปทุมพิยาคม(045) 950450
13 สุพรรณบุรีร.ร. กรรณสูตศึกษาลัย (KS)(035) 511125
14 ราชบุรีร.ร. ราชโบริกานุเคราะห์ (RB)(032) 337039
15 จันทบุรีร.ร. ศรียานุสรณ์ (SS)(039) 311225, 350225
16 ประจวบคีรีขันธ์ร.ร. ประจวบวิทยาลัย (PW)(032) 611103, 602164
17 สุราษฎร์ธานีร.ร. สุราษฎร์พิทยา (SR)(077) 272104
18 นครศรีธรรมราชสาขาวิทยบริการฯ นครศรีธรรมราช(NT)(075) 378660, 466147-8
19 ตรังสาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง (TG)(075) 501164 -7
20 สงขลาร.ร. วรนารีเฉลิม (VC)(074) 314415, 311258
21 เพชรบูรณ์สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (NSB)(056) 713448
22 ปราจีนบุรีสาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี (PB)(037) 454096
23 อุทัยธานีสาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (UT)(056) 980567-9
24 อำนาจเจริญสาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ (AM)(045) 523515, 525961
25 ชุมพรร.ร. สอาดเผดิมวิทยา (SD)(077) 511014
26 สุโขทัยสาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (SU)(055) 945112-4
27 ศรีสะเกษสาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ (SK)(045) 826067 – 8
28 ลพบุรีสาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (SNR)(036) 41405334
29 หนองบัวลำภูสาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลำภู ( NB)(042) 315952 – 5
30 นครปฐมร.ร. นายร้อยตำรวจ (PA)(034) 325447
31  ทุ่งสงวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง(TS)(075) 302 027
32 ชัยภูมิร.ร. จัตุรัสวิทยาคาร (CK)(044) 851163-4
33 สกลนครร.ร. มัธยมวานรนิวาส (WN)(042) 791-664
34 บุรีรัมย์สาขาวิทยบริการฯจังหวัดบุรีรัมย์(BR)(044) 666594
35 สระแก้วร.ร. เทศบาลบ้านกิโลสอง(KL)(037) 231711
36 กาญจนบุรีสาขาวิทยบริการฯจังหวัดกาญจนบุรี(KN)(034) 581009, 5811090
37 น่านวิทยาลัยเทคนิคน่าน(TN)(054) 757199
38 อุตรดิตถ์ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี (UN)(055) 411105
39 พังงาสาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา (RP)(076) 410927 – 8
40 เลยร.ร. เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม (TB)(042) 812385
41 หาดใหญ่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (HT)(074) 212300 ต่อ 101
ศูนย์สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบคู่มือการลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง