ตัวช่วยเรื่องเรียนรามฯ

แหล่งรวมข้อมูลและฮาวทูสำหรับนักศึกษา ม.รามคำแหง
รวมข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบรั้วรามฯ รวบรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลากหลายที่สุด สำหรับผู้สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พรีดีกรี (Pre-degree)
  • ปริญญาตรี
  • บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
ไฮไลต์: ปฏิทินการศึกษา ส่วนกลาง
  • 21-29 พ.ค. 67 : สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2566
  • 2 ก.ค. 67 : เปิดภาคเรียน 1/2567
  • 4-10 ก.ค. 67 : ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 1/2567 (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)
  • ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ส่วนภูมิภาค

SEMESTER PLAN

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.