ตัวช่วยเรื่องเรียนรามฯ

แหล่งรวมข้อมูลและฮาวทูสำหรับนักศึกษา ม.รามคำแหง
รวมข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบรั้วรามฯ รวบรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลากหลายที่สุด สำหรับผู้สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พรีดีกรี (Pre-degree)
 • ปริญญาตรี
 • บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
ไฮไลต์: ปฏิทินการศึกษา ส่วนกลาง
 • 21 พฤศจิกายน 66: เปิดเทอม 2/2566
 • 8 – 18 ธันวาคม 66: ลงทะเบียนเรียน 2/2566 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ทางเว็บไซต์และแอป
 • 13 – 21 ธันวาคม 66: ลงทะเบียนเรียน 2/2566 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ทางไปรษณีย์
 • 25 – 29 ธันวาคม 66: ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1/2566
 • ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา
ส่วนภูมิภาค
 • 29 พฤศจิกายน 66: เปิดเทอม 2/2566
 • 9 – 13 พฤศจิกายน 66: ลงทะเบียนเรียน 2/2566 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ทางเว็บไซต์และแอป
 • 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 66: ลงทะเบียนเรียน 2/2566 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ทางไปรษณีย์
 • 5 – 9 มกราคม 67: ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1/2566
 • ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

SEMESTER PLAN

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.