วันเปิดบริการ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เดือน มกราคม 2565

อัพเดทข้อมูลวันเปิดบริการจาก www.rupress.ru.ac.th (5/01/65)

ที่ตั้งศูนย์หนังสือ ม.รามคำแหง
 • ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1)
 • ศูนย์หนังสือ มีเฉพาะที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1) เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่ ม.รามคำแหง บางนา(รามฯ2)
 • ดูแผนที่ศูนย์หนังสือบน Google Map คลิกตรงนี้
การเปิดประตูเข้า/ออกมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตาม ประกาศ ม.ร. ลงนามเมื่อ 1 พ.ย. 64)
 • การเข้า-ออก ด้วยยานพาหนะ
  ประตู 001 (ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย) เข้า-ออกได้ 05.00-19.00 น. (ทุกวัน)
  ประตู 008 (ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย) เข้าเท่านั้น 05.30-09.30 น. และออกเท่านั้น 15.30-18.30 น. (ปิดในวันหยุดราชการ)
  ประตูอื่นๆ ไม่เปิดให้ยานพาหนะเข้า-ออก
 • การเข้า-ออก ด้วยทางเดินเท้า
  ประตู 008(ด้านหลังมหาวิทยาลัย), ประตู 003(สถาบันคอมพิวเตอร์), ประตู 005(อาคารศรีอักษร) และประตูอาคารสำนักพิมพ์ เปิดให้เข้า-ออกได้ 05.30-19.00 น.