• คลังข้อมูลรอบรั้วรามฯ :: aroundram.com
ปฏิทินการศึกษา
ปริญญาตรี(ภาคปกติ)และพรีดีกรี

วางแผนการเรียนตลอดทั้งภาคเรียนด้วย… “ปฏิทินการศึกษา” เพราะปฏิทินการศึกษาจะบอกวันเปิดเทอม, วันลงทะเบียนเรียน, วันลงทะเบียนสอบซ่อม, วันสอบไล่ปลายภาค, วันบอกเลิก-เพิ่ม และวันสำคัญต่าง ๆ ในภาคเรียนนั้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีเก็บไว้ สามารถดาวน์โหลดโดยกดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ภาคเรียน การสอบไล่ การสอบซ่อม ของมหาวิทยาลัย

 • 1 ปีการศึกษา มีกี่ภาคเรียน ? มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน(Summer หรือใช้อักษรย่อ S)
  โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรคู่กับปีการศึกษา เช่น 1/65 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565, หรือ S/65 หมายถึง ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565 เป็นต้น
 • นักศึกษาจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา แต่จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนหรือไม่ก็ได้(ไม่บังคับ)
 • นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน(ไม่นับภาค S) เช่น ลงทะเบียนล่าสุด 1/63 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน 2/63, 1/64 ก็ยังสามารถลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 ได้ (ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนภาค 2/64 อีก จะทำให้ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาอัตโนมัติ)
 • ลืมลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร ? ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 2 ภาคเรียน(ไม่นับภาค S) ก็รอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต่อไปได้เลย
 • การลงทะเบียนสอบซ่อม : ถ้าในภาคเรียนที่ 1 มีวิชาใดที่สอบตก ให้นำวิชาเหล่านั้นไปลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ถ้าภาคเรียนที่ 2 มีวิชาใดที่สอบตก จะต้องรอนำวิชาเหล่านั้นไปลงทะเบียนสอบซ่อมรวมกับวิชาที่สอบตกในภาคฤดูร้อน เรียกว่า “สอบซ่อมภาค 2, S /256X” (สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อนรวมกัน)
 • ช่องทางการลงทะเบียนเรียน
  – ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th
  – แอปพลิเคชั่น RU-Regis(ส่วนกลาง), RU-Region(ส่วนภูมิภาค)
  – ไปรษณีย์ ดูวิธีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้คลิก ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
  ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย (งดการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
 • การรับใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
  เมื่อนักศึกษาชำระเงินการลงทะเบียนเรียน ระบบจะตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินเสียก่อน แล้วจึงปรับปรุงสถานะการชำระเงินให้ทราบ อาจะใช้เวลา 2-3 วันจึงจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จฯจากระบบ e-Service ได้
ประชาสัมพันธ์