Author: Plug Panuwat

Timeline รับปริญญา

Timeline รับปริญญา

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Timeline รับปริญญาของทุกคน Source: รอบรั้วรามฯ (17/11/65)

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 47

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 47

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุุ่นที่ 47 มหาวิทยาลัยรามคำแหง Source:…

บริการเช่าชุดครุย

บริการเช่าชุดครุย

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริการให้เช่า/ตัด/ซื้อชุดครุย รุ่น 47 ม.รามคำแหง Source:…

ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิตหาย ทำอย่างไร Source: สวป.ม.รามคำแหง (สืบค้น…

ม.ร.กำหนดวันขึ้นทะเบียน PR

ม.ร.กำหนดวันขึ้นทะเบียน PR

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 47 (ป.ตรี) Source:…

วันสิ้นสุดขึ้นทะเบียนบัณฑิต สวป

วันสิ้นสุดขึ้นทะเบียนบัณฑิต สวป

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 47 (ป.ตรี) Source:…

“สอบวัดแววความเป็นครู” คืออะไร ?

อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ให้ข้อมูลเรื่องการวัดแววความเป็นครูที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครู 4 ปี ปีการศึกษา 2563 ไว้ว่า “การสอบวัดแววความเป็นครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา…

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด 3 ช่องทาง ในการสมัครเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย(Walk-in)…

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

การเลือกวิชาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน(นักศึกษาส่วนกลาง) ทุกคนคงจำได้ว่า ตอนที่เราสมัครเรียนในเทอมแรก มหาวิทยาลัยนั้นมีการแนะนำวิชาที่จะให้เราลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยเลย เราแทบจะไม่ต้องวางแผนเองเลย แต่พอถึงเทอมต่อๆไป นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองกันแล้ว แต่จะมีวิธียังไง เรามีคำแนะนำมาฝากกัน วิธีนี้ใช้ได้ทั้งนักศึกษา…

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
|

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้ ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ…