Author: Plug Panuwat

รวมหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ท่านสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร กำหนดวันรับสมัครของแต่ละหลักสูตร โดยแบ่งตามรูปแบบการเรียน และรูปแบบการรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

สรุป! ข้อมูลการรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ

สรุป! ข้อมูลการรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ

โปรดสละเวลาอ่านเพื่อศึกษาข้อมูล สรุป ! ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนกลางเท่านั้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566…

การย้ายศูนย์สอบ (ส่วนภูมิภาค)

การย้ายศูนย์สอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถเข้าสอบในที่ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแแหงกว่า 40 แห่ง แห่งใดก็ได้(ยกเว้นย้ายมาสอบที่ส่วนกลาง) โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1.ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนกลาง การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนกลาง สามารถทำได้ 3…

Download

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครฯ (ส่วนกลาง) ปี 2566 ป.ตรีภาคปกติ/พรีดีกรี ส่วนที่ 1 สารบัญ(สารบัญของระเบียบการรับสมัคร)ดาวน์โหลด ส่วนที่…

ช่องทางการติดต่อคณะ

ช่องทางการติดต่อคณะ คณะนิติศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.law.ru.ac.thFacebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ทางการหมายเลขโทรศัพท์: 0 2310…

หลักฐานการเข้าห้องสอบ

หลักฐานการเข้าห้องสอบ Author/Graphic: plug.pp มาดูหลักฐานที่นักศึกษา ม.รามคำแหง ต้องมีไว้ เพื่อใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ ประกอบด้วย 2 อย่างเท่านั้น…

redirected-วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์โปรดคลิกลิงก์ต่อไปนี้วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์(ส่วนกลาง) วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนกลาง การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนกลาง สามารถทำได้…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถทำได้ 3…