รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 47 (ป.ตรี)

Source: PR Ramkhamhaeng University (สืบค้น 27/10/65)

Facebook เพจ PR Ramkhamhaeng University ประกาศแจ้งกำหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 47 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ม.ร. แจ้งนักศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (รุ่น 47) บัดนี้ – 30 พ.ย. 65
————-

>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 47) โดยสำเร็จการศึกษาไม่เกินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

>> นักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 ตามวันและเวลาราชการ หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 15.30 น. เท่านั้น

ที่มา: PR Ramkhamhaeng University