Uncategorized

แถลงนโยบาย อศมร. และสมร. 2567

แถลงนโยบาย อศมร. และสมร. 2567

แถลงนโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อศมร.) และสมาชิกสภานักศึกษา(สมร.) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อศมร.) และสมาชิกสภานักศึกษา(สมร.) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3…

เช็กเลย! ขึ้นทางด่วนฟรี 7 วันรวดเทศกาลปีใหม่ 2567

เช็กเลย! ขึ้นทางด่วนฟรี 7 วันรวดเทศกาลปีใหม่ 2567

เช็กเลย! ขึ้นทางด่วนฟรี 7 วันรวด เทศกาลปีใหม่ 2567 วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567 กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง…

Download

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครฯ (ส่วนกลาง) ปี 2566 ป.ตรีภาคปกติ/พรีดีกรี ส่วนที่ 1 สารบัญ(สารบัญของระเบียบการรับสมัคร)ดาวน์โหลด ส่วนที่…

ช่องทางการติดต่อคณะ

ช่องทางการติดต่อคณะ

ช่องทางการติดต่อคณะ คณะนิติศาสตร์ เว็บไซต์หลัก: www.law.ru.ac.thFacebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ทางการหมายเลขโทรศัพท์: 0 2310…

หลักฐานการเข้าห้องสอบ

หลักฐานการเข้าห้องสอบ Author/Graphic: plug.pp มาดูหลักฐานที่นักศึกษา ม.รามคำแหง ต้องมีไว้ เพื่อใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ ประกอบด้วย 2 อย่างเท่านั้น…

ทำไมนักศึกษาต้องมี “โครงสร้างหลักสูตร”

ทำไมนักศึกษาจำเป็นต้องมี “โครงสร้างหลักสูตร” ? ‘โครงสร้างหลักสูตร’ หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือ ‘แผนกำหนดการศึกษา’ สิ่งนี้เป็นเหมือนแผนที่นำทางในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งมันจะบอกว่าเราต้องลงทะเบียนเรียนวิชาอะไร สอบวิชาอะไร…

การเลือกตั้ง สมร. และอศมร. 2566

การเลือกตั้ง สมร. และอศมร. ประจำปีการศึกษา 2566 เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา(สมร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อศมร.) ประจำปีการศึกษา 2566…

การผ่อนผันฯทหาร 2565

การผ่อนผันฯทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูและเรื่องการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) และดำเนินการเรื่องการผ่อนผันฯทหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศข้อมูลสำคัญเรื่องการขอผ่อนผันฯ ตามประกาศฉบับนี้ (โปรดอ่านอย่างละเอียด…

“วัดแววความเป็นครู” คืออะไร ?

“วัดแววความเป็นครู” คืออะไร ? รู้ไหม ผู้ที่สมัครเรียนใน “สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิชาที่เรียนเพื่อเป็นครู) จะได้เข้าทดสอบ…