Author: MacBook Air M1

แผนผัง เลือกตั้งล่วงหน้าฯ เขต14บางกะปิ

แผนผัง เลือกตั้งล่วงหน้าฯ เขต14บางกะปิ

เขตเลือกตั้งที่ 14 ณ สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เตรียมพร้อมก่อนสมัครออนไลน์

เตรียมพร้อมก่อนสมัครออนไลน์

อย่างเพิ่งไป… มาเช็กกันก่อนว่า…คุณพร้อมสมัครออนไลน์หรือยัง ? ถ้าพร้อมแล้ว…ไปสมัครกันเลย ! ปัญหาพบบ่อย เกี่ยวกับการสมัครออนไลน์

ที่พักคอย จุดจอดรถ และจุดสำคัญช่วงพิธีฯ

ที่พักคอย จุดจอดรถ และจุดสำคัญช่วงพิธีฯ

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถานที่พักคอย จุดจอดรถ ห้องน้ำ และจุดสำคัญในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร Author:…

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร Source: PR Ramkhamhaeng…

ทำไมนักศึกษาต้องมี “โครงสร้างหลักสูตร”

ทำไมนักศึกษาจำเป็นต้องมี “โครงสร้างหลักสูตร” ? ‘โครงสร้างหลักสูตร’ หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือ ‘แผนกำหนดการศึกษา’ สิ่งนี้เป็นเหมือนแผนที่นำทางในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งมันจะบอกว่าเราต้องลงทะเบียนเรียนวิชาอะไร สอบวิชาอะไร…

การเลือกตั้ง สมร. และอศมร. 2566

การเลือกตั้ง สมร. และอศมร. ประจำปีการศึกษา 2566 เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา(สมร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อศมร.) ประจำปีการศึกษา 2566…

การผ่อนผันฯทหาร 2565

การผ่อนผันฯทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูและเรื่องการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) และดำเนินการเรื่องการผ่อนผันฯทหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศข้อมูลสำคัญเรื่องการขอผ่อนผันฯ ตามประกาศฉบับนี้ (โปรดอ่านอย่างละเอียด…

|

โอนย้ายจากพรีดีกรีเป็นปริญญาตรี

คำแนะนำการเปลี่ยนสถานะพรีดีกรีให้เป็นปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6)แล้ว ให้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่) โดยมีขั้นตอนคือ ลาออกจากระบบพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติพร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้เข้าระบบปกติ (แนะนำให้สมัครและเทียบโอนฯที่มหาวิทยาลัย) กรณีดำเนินการด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย…

วิธีทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)

วิธีทำตารางเรียนด้วยตัวเอง (ส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่(ส่วนกลาง) จะได้ลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ลงทะเบียนเรียน ดังนั้นอาจจะยังไม่ทราบว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไป เรียนที่ไหน เรียนวัน/เวลาไหน ใครสอน และมหาวิทยาลัยจะไม่แจกตารางเรียนให้นักศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องจัดทำตารางเรียนด้วยตนเอง…

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ก่อน สรุปแบบเร็วๆ เกณฑ์การโอนย้ายฯ นักศึกษาส่วนกลาง  นักศึกษาส่วนกลางที่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้เท่านั้นดังนี้   …