• aroundram.com › นักศึกษาต้องรู้
การผ่อนผันฯทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูและเรื่องการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) และดำเนินการเรื่องการผ่อนผันฯทหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศข้อมูลสำคัญเรื่องการขอผ่อนผันฯ ตามประกาศฉบับนี้ (โปรดอ่านอย่างละเอียด สำคัญมาก)

กำหนดวันสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันมาก่อน บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดวันสำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องแล้ว เพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ บัดนี้ – 30 มีนาคม 256+

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา

อาคารกองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ม.รามคำแหง หัวหมาก
☎️โทร. 02-310-8075
👨‍💻 https://www.facebook.com/rotcsru
เว็บไซต์ http://www.rotcs.ru.ac.th/

ประชาสัมพันธ์