หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ

  • อ่านตรงนี้ก่อน !
  • ภาคพิเศษเป็นการรับสมัครแบบ ‘รับตรง’ คือ สมัครเรียนกับสาขาวิชาที่สนใจโดยตรง โดยใช้ระบบคัดเลือกของสาขาวิชานั้นๆโดยตรง
  • หากสนใจเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์, เรียนนอกเวลาราชการ จะต้องดูการรับสมัครของภาคพิเศษ
  • หลักสูตร ป.ตรี ภาคพิเศษ กำหนดเวลาเรียนเป็นไปตามที่กำหนด ค่าธรรมการศึกษาแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาวิชา
  • หลักสูตร ป.ตรี ภาคพิเศษ อาจเปิดรับสมัครไม่พร้อมกับภาคปกติ
  • หลักสูตร ป.ตรี ภาคพิเศษ ไม่ได้เปิดรับสมัครทุกคณะ
  • หากสนใจศึกษาต่อคณะใด โปรดติดต่อสอบถามจากคณะที่สนใจศึกษาต่อโดยตรง
  • รายชื่อหลักสูตรที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ru.ac.th
:: หน้าแรกรวมหลักสูตรปริญญาตรี › ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ที่น่าสนใจ

สอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงกับหลักสูตรนั้นๆ คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครด้วย ระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ใน 8 คณะดังต่อไปนี้เท่านั้น
ให้ผู้สมัครดูรายละเอียดและทำตามขั้นตอนที่ www.mytcas.com
ปฏิทินการรับสมัคร TCAS คลิก

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรอื่นๆ

<< ถ้าดูในโทรศัพท์มือถือ ให้หมุนจอแนวนอน หรือ ปัดซ้าย-ขวา >>

บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจwww.ba.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)02-310-8214, 02-310-8226-28
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ
สาขาวิชาการจัดการ (หัวหมาก)
www.excbba.ru.ac.th
www.facebook.com/excbba.ru
02-310-8213, 
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ จ.สงขลา
www.skbba.ru.ac.th
www.facebook.com/skbba.ru
02-310-8213, 063-717-7879
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
www.bbalogistics.ru.ac.th
FB : โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม
02-310-8235 , 086-336-7331 , 086-3741116

รัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์www.pol.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)02-3108483-89
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)www.pol.ru.ac.th02-3108483-89 ต่อ 105, 02-310-8495

นิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์www.law.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)0-2310-8170, โทรสาร 0-2310-8161
โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (SAT-SUN)https://www.facebook.com/nitisatsun085-918-2728
โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) หัวหมากhttps://www.law.ru.ac.th/ss/
https://www.facebook.com/nitiram.sat.sun
02-310- 8199
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
บางนา (เรียนอังคาร พุธ พฤหัสบดี) 
www.facebook.com/lawbangnaru081-113-1074, 089-662-9959, 098-458-1703
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จ.อุทัยธานี (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
www.uthai.ru.ac.th
www.facebook.com/Ramuthaithani
086-947-2008, 082-782-4079} 081-569-8998
ปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.อำนาจเจริญ (เสาร์-อาทิตย์)www.amnat.ru.ac.th
www.facebook.com/amnat.law.ru.ac.th/
089-454-9174, 085-126-0062ม 045-523-515ม 081-390-1011
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.นครราชสีมา081-113-074, 098-945-9419, 081-561-1726, 085-166-0714, 089-579-7015
โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เรียนจันทร์-ศุกร์ นอกเวลาราชการ)www.law.ru.ac.th02-310-8194
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.ตรังwww.trang.ru.ac.th089-227-1087, 089-658-9111, 081-561-1726, 075-501-164-7, 02-310-7124-7
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.สุโขทัย048-822-9998, 086-876-6544, 082-775-9969
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.บุรีรัมย์084-822-9998, 081-513-7570, 044-666-594, 089-1413-639, 081-977-0497, 089-865-5936
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ.เชียงใหม่www.facebook.com/ru.chiangmai048-822-9998, 086-876-6544, 082-775-9969

ศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์www.edu.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/RU.educ
www.facebook.com/EduRamDivisionofStudentAffairs
0-2310-8315 (ป.ตรี),
02-310-8347 (ป.โท)

สื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชนwww.mac.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/masscommram
02-310-8980
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสื่อสารมวลชน (เรียนนอกเวลาราชการ)
www.facebook.com/masscommram098-250-6515, 083-141-9610, 081-562-7411, 091-758-9392

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์www.hrd.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/hrd.ru.th
02-3108547 -02310-8933

วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์www.sci.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)
Facebook : คณะวิทย์ฯ ม.ราม
02-310-8380
สาขาวิชารังสีเทคนิค(ภาคพิเศษ)www.rt.sci.ru.ac.th (เว็บไซต์รับสมัคร)
www.facebook.com/RtRamkhamhaeng
02-310-8105
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย(ภาคพิเศษ)Facebook : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง02 310 8684

เศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์www.eco.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)
Facebook : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
02-310-8531

มนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์www.human.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)02-318-0055 กด 1 , 02-310-8269 , 089-205-7726
โครงการศึกษาภาคพิเศษฯคณะมนุษยศาสตร์
(เรียนจันทร์-ศุกร์ 17.00-21.00 น.)
www.facebook.com/HUSPRU02-318-0055 ต่อ 1120,1121,1122 หรือ 02-310-8585, 089-129-7822
โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
Facebook : โครงการพิเศษ หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง065-914-5324, 097-164-5651

สาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)www.publichealth.ru.ac.th  (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/PHPHRU
02-310-8928, 092-580-2920

ศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)www.fa.ru.ac.th  (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/silgumram
02-3108296

วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์www.eng.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/ruengneer
02-318-0055 กด 1 ,
02-310-8269 ,
089-205-7726

ธุรกิจการบริการ

คณะธุรกิจการบริการ จ.สุโขทัยwww.sim.ru.ac.th  (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/sim.ru.skt
055-615-568-9

ทัศนมาตรศาสตร์

คณะทัศนมาตรศาสตร์ (ภาคพิเศษ)www.opto.ru.ac.th (เว็บไซต์หลัก)
www.facebook.com/ruopto
02-310-8906-8

โปรดทราบ

ตารางหลักสูตรในหน้าเว็บไซต์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่รวบรวมได้
หากท่านต้องการสอบข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ขอให้ติดต่อสอบถามจากคณะที่สนใจศึกษาต่อโดยตรง
ลิงก์คณะดูที่เมนูด้านล่าง