• ข่าวนักศึกษา > เลือกตั้ง อศมร. และ สมร. 2567

แถลงนโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อศมร.) และสมาชิกสภานักศึกษา(สมร.) ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อศมร.) และสมาชิกสภานักศึกษา(สมร.) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 พรรค และได้มีการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2 ผลการจับสลากหมายเลขปรากฎว่า

หมายเลข 1 พรรคตะวันใหม่
หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน
หมายเลข 3 พรรคพลังราม

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี รับฟังนโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น อศมร. และสมร. ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่าน Facebook เพจ RU-Clip หน่วยจัดและผลิตรายการโทรทัศน์, เพจ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือรับชมได้ในหน้าเว็บไซต์นี้

หมายเลข 1 พรรคตะวันใหม่

แถลงนโยบายโดย นายอภินันท์ ปี่แก้ว (ผู้สมัครเป็นนายกองค์การนักศึกษา)
อศมร. หมายเลข 1
ส.ส.ระบุพรรค หมายเลข 1
ส.ส.ระบุบุคคล หมายเลข 1-8

หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน

แถลงนโยบายโดย นายศิริมงคล อินทร์แก้ว (ผู้สมัครเป็นนายกองค์การนักศึกษา)
อศมร. หมายเลข 2
ส.ส.ระบุพรรค หมายเลข 2
ส.ส.ระบุบุคคล หมายเลข 9-16

หมายเลข 3 พรรคพลังราม

แถลงนโยบายโดย นางสาวสุภัสสรา ทองบัลลังค์ (ผู้สมัครเป็นนายกองค์การนักศึกษา)
อศมร. หมายเลข 3
ส.ส.ระบุพรรค หมายเลข 3
ส.ส.ระบุบุคคล หมายเลข 17-24

กำหนดวันและสถานที่เลือกตั้ง

กำหนดวันเลือกตั้ง: วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ชั้นปีที่ 1 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ม.รามคำแหง บางนา*
ชั้นปีที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ม.รามคำแหง หัวหมาก*
(*นศ.ชั้นปีที่ 1 เลือกสถานที่ไปใช้สิทธิแห่งเดียวเท่านั้น)
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.00 น. ณ ม.รามคำแหง หัวมาก

เรื่องที่อยากนำเสนอ

นักเรียน ม.ปลาย ก็เรียนมหาวิทยาลัยได้ ด้วยระบบพรีดีกรี ม.รามคำแหง
เปิดศักยภาพ และค้นหาตัวเองในคณะ/สาขาวิชาที่ชอบได้ตั้งแต่เรียน ม.ปลาย กับระบบการเรียน Pre-degree (พรีดีกรี) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ได้เรียนสะสมหน่วยกิตไปพร้อมๆกับการเรียนที่โรงเรียน สมัครเรียนได้ตั้งแต่จบชั้น ม.3 ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท/ภาคเรียน
รายละเอียด คลิก
ประชาสัมพันธ์
  • อบรมภาษาต่างประเทศ
    โดยสถาบันภาษา หลายหลักสูตร
    ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
    สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษารามคำแหงราคาพิเศษ
    รายละเอียด facebook.com/rilram