นักศึกษาควรรู้

โอนย้ายจากพรีดีกรีเป็นปริญญาตรี
|

โอนย้ายจากพรีดีกรีเป็นปริญญาตรี

คำแนะนำการเปลี่ยนสถานะพรีดีกรีให้เป็นปริญญาตรี เมื่อนักศึกษาระบบพรีดีกรีได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6, กศน.ม.6, ปวช.)แล้ว ให้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะจากระบบพรีดีกรีให้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ โดยสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเท่านั้น (ดูกำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่) โดยมีขั้นตอนคือ ลาออกจากระบบพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติพร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้เข้าระบบปกติ (แนะนำให้สมัครและเทียบโอนฯที่มหาวิทยาลัย)…

วิธีทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)

วิธีทำตารางเรียนด้วยตัวเอง (ส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่(ส่วนกลาง) คงจะได้ลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปนั้น เรียนที่ไหน? เรียนวัน? กี่โมง? อาจารย์ผู้สอนคือใครสอน? และวิชานั้นจะสอบวันไหน?…

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567 โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ก่อน สรุปแบบเร็วๆ เกณฑ์การโอนย้ายฯ นักศึกษาส่วนกลาง  นักศึกษาส่วนกลางที่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้เท่านั้นดังนี้   …

การย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา

การย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 18 ประกอบกับข้อบังคัมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน…

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
|

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้ ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่…