การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้

ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ

นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ อาคาร สวป. ชั้น 2
นักศึกษาส่วนภูมิภาค : ดำเนินการได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง
เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. ปิดบริการในวันหยุดราชการ

ดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบลาออก และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาทุกฉบับ

    ส่งมาที่
    ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ดำเนินการผ่านทางอีเมล
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบลาออก และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาทุกฉบับ

    ส่งมาที่อีเมล aobregis02@gmail.com

ตรวจสอบรายชื่อการลาออก

นักศึกษาที่ยื่นแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาไว้แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อการลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่หลังจากวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ได้ที่
– ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.​ ชั้น 2
– บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1-2 อาคาร สวป.
– เว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) www.regis.ru.ac.th

Similar Posts