การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2565

ส่วนกลาง >>> ส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค >>> ส่วนกลาง ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2565…

การขอสอบซ้ำซ้อน 2/63

การขอสอบซ้ำซ้อน นักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง ให้ศึกษารายละเอียดการขอสอบซ้ำซ้อนดังนี้ คุณสมบัติผู้ที่ขอสอบซ้ำซ้อนได้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ และกากบาทขอจบการศึกษา…

ประกาศ ม.ร. เรื่องการสอบในสถานการณ์โควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ดูกำหนดการได้จาก ปฏิทินการศึกษา นศ.ส่วนภูมิภาค ดูวิธีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้ที่นี่ คลิก สิ่งที่ต้องทราบ ⚠️ การชำระเงินลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องชำระผ่านธนานัติเท่านั้น ⚠️…

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ดูกำหนดการได้จาก ปฏิทินการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารและเตรียมหลักฐาน คู่มือการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 2/2564 และแบบฟอร์มลงทะเบียน  คลิกดาวน์โหลด บาร์โค้ดลงทะเบียนเรียน คลิกพิมพ์บาร์โค้ด

สมัครเรียน ส่วนภูมิภาค

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง         มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในภูมิภาคต่าง ๆ…

ประกาศ ม.ร. เรื่อง เลื่อนวันลงทะเบียนสอบซ่อม(ภูมิภาค)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค