รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิตหาย ทำอย่างไร

Source: สวป.ม.รามคำแหง (สืบค้น 31/10/65)

ช่วงนี้(ปลายเดือนตุลาคม65) มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตรุ่นที่ 47 ให้ทราบ เพื่อเตือนว่า ใครที่กำลังแจ้งจบการศึกษาต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันรับปริญญาบัตรในรอบที่จะถึงนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดถึงคือ “ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต” นั่นเอง

และบัณฑิตหลายคนก็ทำหาย !
หรือลืมไปแล้วว่า “ฉันขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปหรือยังนะ?”
แต่ไม่ต้องห่วง เพราะเรามีข้อมูลมาฝาก…

ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ตัวอย่างนะ)

จำไม่ได้ว่าเราขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือยัง ?
—> ตรวจสอบได้ที่ https://approve.ru.ac.th และตรวจสอบโดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา และมองหาคำว่า “วันที่ขึ้นทะเบียนขอจบ/วันที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต” ถ้าปรากฎ วัน เดือน ปี หมายความว่า เราขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ให้รอมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระยะต่อไป

ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิตหาย ทำอย่างไร ?
—> มีบัณฑิตหลายคนทำใบเสร็จฉบับนี้หาย และอินบ๊อกสอบถามวิธีแก้ปัญหามาหลายท่าน โดยสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) แจ้งว่า “กรณีใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิตหาย ไม่มีผลกระทบต่อการเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาแทนในวันที่มาซ้อมใหญ่และวันรับจริงได้”

เรียนจบแล้ว แต่บัตรนักศึกษาหาย/หมดอายุ ทำอย่างไร ซ้อมใหญ่, รับปริญญาได้ไหม ?
—> บัณฑิตไม่ต้องแจ้งขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่เพื่อใช้แสดงในวันซ้อมใหญ่หรือวันรับจริงแต่อย่างใด ให้แสดงบัตรประชาชนแทน แต่ถ้าบัณฑิตท่านใดมีบัตรประจำตัวนักศึกษาก็สามารถติดตัวมาแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริงได้

ที่มา; สวป.ม.รามคำแหง