รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รุ่น 47

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รายละเอียดการซักซ้อม และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ประกาศจากช่องทางของคณะ หรือเว็บไซต์เป็นหลัก

คณะมนุษยศาสตร์(ปริญญาตรี)

ที่มา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ที่มา คณะวิทย์ฯ ม.ราม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ที่มา Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University

คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ที่มา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ทางการ

คณะสื่อสารมวลชน (ปริญญาตรี)

ที่มา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการวันเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 – 2564 รุ่นที่ 47
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันซ้อมย่อย วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
เริ่มเวลา 8.00 – 16.00 น. อาคารสุโขทัย ชั้น 3 (SKB322)
วันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า)
วันรับจริง วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า)

>>> รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคลิก <<<

คณะเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ที่มา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท-เอก

ที่มา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47
ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

กรณีมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อสอบถามจากคณะโดยตรง