รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 46

ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รุ่นที่ 46
วันที่ 4 -5 และ 7 – 8 เมษายน 2565
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ถ่ายทอดสดและควบคุมการเผยแพร่โดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามที่ โทร. 02-310-8715

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 รุ่น 46

 • ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 14,147 คน
 • ปริญญาเอก 97 คน
 • ปริญญาโท 3,814 คน
 • ปริญญาตรี 10,222 คน
 • ปริญญากิตติมศักดิ์ 14 คน

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 46

 • วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 จำนวน 1,583 ราย
  – คณะรัฐศาสตร์
 • วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 จำนว 1,954 ราย
  – คณะรัฐศาสตร์
  – คณะมนุษยศาสตร์
  – คณะสื่อสารมวลชน
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 จำนวน 2,575 ราย
  – คณะนิติศาสตร์
  – คณะบริหารธุรกิจ
  – คณะธุรกิจการบริการ
  – คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 จำนวน 2,165 ราย
  – คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  – คณะบริหารธุรกิจ
  – คณะทัศนมาตรศาสตร์
  – คณะสาธารณสุขศาสตร์
  – คณะเศรษฐศาสตร์
  – คณะวิทยาศาสตร์
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – คณะศึกษาศาสตร์