รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จองภาพถ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 47

Source:

เปิดจองภาพถ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รุ่นที่ 47 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระหว่างช่วงวันซ้อมใหญ่ (15-17 กุมภาพันธ์ 2566)
และวันพิธีจริง (22-25 กุมภาพันธ์ 2566)
ณ ห้องอ่านหนังสือศรีอักษร (ด้านหน้าอาคารเวียงผา ใกล้กับธ.ทหารไทยธนชาติ)
ติดต่อ บริษัท เทคนิคภาพถ่าย จำกัด โทร. 02 246 2513-4
ติดต่อ บริษัท เทคนิคภาคถ่าย จำกัด โทร. 02 246 2513-4