รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และซ้อมใหญ่ รุ่น 47

Source: PR Ramkhamhaeng University

ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีการศึกษา 2563-2564 (รุ่นที่ 47)
ที่มา PR Ramkhamhaeng University