รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียนจบปีนี้… รับปริญญาปีไหน ?

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีละ 1 ครั้ง รวมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเทียบปีการศึกษาที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จากตารางนี้

ปีการศึกษาที่จบปี พ.ศ. ที่จะได้รับปริญญาบัตร
จบปีการศึกษา 2560
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2560
รุ่นที่ 44
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2562
จบปีการศึกษา 2561
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2561
รุ่นที่ 45
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
>>ดูย้อนหลังไม่ได้<<
จบปีการศึกษา 2562
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562
รุ่นที่ 46
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 4-5, 7-8 เมษายน 2565
>>คลิกดูพิธีย้อนหลัง<<
จบปีการศึกษา 2563
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2563
รุ่นที่ 47
22-24 กุมภาพันธ์ 2566

>>ดูย้อนหลังไม่ได้<<
จบปีการศึกษา 2564
จบภาค 1, ภาค 2 และ
ภาคฤดูร้อน /2564
รุ่นที่ 48
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2567
จบปีการศึกษา 2565
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2565
รุ่นที่ 49
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2568
จบปีการศึกษา 2566
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2566
รุ่นที่ 50
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2569
จบปีการศึกษา 2567
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2567
รุ่นที่ 51
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2570
จบปีการศึกษา 2568
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2568
รุ่นที่ 52
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2571

หมายเหตุ : การคาดการณ์กำหนดการดังกล่าวอ้างอิงจากกำหนดการรับปริญญาบัตรในรุ่นที่ผ่านมาและสถานการณ์ปกติ  มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง

รับรอบไหน? จะจบปีไหนน้า…? มาคุยกันตรงนี้…