รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเข้ารับปริญญาบัตร
สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 46 แต่ไม่เข้าทำการซ้อมใหญ่จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพิธีจริง และไม่สามารถขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อรอเข้ารับฯครั้งต่อไปได้ เว้นแต่จะแจ้งความประสงค์และเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้(ถ้ามี)

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 46 ที่ไม่ประสงค์เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถรับปริญญาบัตรได้ภายหลังจากงานพิธี โดยมีทางเลือกการเข้ารับปริญญาบัตร ดังนี้

 • รับปริญญาบัตรด้วยตนเอง
  หลักฐานที่ต้องใช้
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์
  ติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่
  อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 1 ช่อง 6 หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(รามฯ 1) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:00 น. (ปิดบริการวันหยุดราชการ)
 • มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน
  หลักฐานที่ต้องใช้
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – หนังสือรับมอบอำนาจ (ใช้หนังสือรับมอบอำนาจทั่วไปได้)
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  – ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์
  ติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่
  อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 1 ช่อง 6 หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(รามฯ 1) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:00 น. (ปิดบริการวันหยุดราชการ)
 • จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
  หลักฐานที่ต้องใช้
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ สำเนาใบรับรองสภาฯ หรือ สำเนาทรานสคริปต์
  – ซองกันกระแทกซองใหญ่ ติดแสตมป์ราคา 42 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (มหาวิทยาลัยจะใช้ซองนี้ใส่ปริญญาบัตรส่งกลับไปให้)
  วิธีดำเนินการ นำหลักฐานทั้งหมด ใส่ซองไปรษณีย์อีกซองแล้วส่งถึงมหาวิทยาลัย ตามที่อยู่ต่อไปนี้
  หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร.
  ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
  อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
  10240

สอบถามเพิ่มเติม

หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร
อาคาร สวป. ชั้น 1 โทร. 02-310-8604 หรือ 02-310-8000 ต่อ 4817