ก่อนจะไป…
เช็คข้อมูลอีกครั้ง

เพื่อความราบรื่นในการสมัคร โปรดตรวจสอบและรับทราบข้อมูลสำคัญ
  • ศึกษาขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างดี คลิกอ่าน
  • เข้าไปแล้วค่อยๆอ่านน้า ถ้าจะสมัครส่วนกลาง ให้คลิก ‘ส่วนกลาง’ ถ้าสมัครส่วนภูมิภาคให้คลิก ‘ส่วนภูมิภาค’
  • ไม่รู้ว่าจะสมัคร ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ??? คลิกตรงนี้
  • เตรียมเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ตามที่กำหนดครบแล้ว
  • แน่วแน่ในคณะที่จะสมัคร ไม่เปลี่ยนใจภายหลัง
  • พร้อมชำระเงินการสมัครทันที
  • ใช้คอมพิวเตอร์กรอกข้อมูลการสมัคร(ไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือ)
  • อย่าลืมตรวจสอบสถานะการสมัครเป็นระยะ