ก่อนจะไป…
เช็คข้อมูลอีกครั้ง

เพื่อความราบรื่นในการสมัคร โปรดตรวจสอบและรับทราบข้อมูลสำคัญ
 • ศึกษาขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างดี คลิกอ่าน
 • เตรียมเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ .jpg ครบแล้ว
 • แน่วแน่ในคณะที่จะสมัคร ไม่เปลี่ยนใจภายหลัง
 • พร้อมชำระเงินการสมัครทันที
 • ใช้คอมพิวเตอร์กรอกข้อมูลการสมัคร(ไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือ)
 • เตรียมจด Password
  สมัครส่วนกลาง ระบบจะแจ้งรหัสผ่านหลังการลงทะเบียนเรียน
  สมัครส่วนภูมิภาค รหัสของท่านคือเบอร์โทรศัพท์
 • อย่าลืมตรวจสอบสถานะการสมัครเป็นระยะ