ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรพรีดีกรี ภาคปกติ(เทียบโอน,ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการสมัครฯ กดปุ่มซ้าย/ขวาเพื่อดูขั้นตอน
ตรงนี้เพื่อดูภาพใหญ่คลิก

วิธีอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ