ตารางเปรียบเทียบ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ในหลักสูตร ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค
ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มี 2 วิทยาเขต คือ หัวหมาก(รามฯ1) และบางนา (รามฯ2)
ที่ตั้ง: จัดตั้งเป็น “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ” ประจำอยู่จังหวัดต่างๆ 23 แห่ง ได้แก่ ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงใหม่, เชียงราย, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา และสงขลา
เปิดรับสมัคร ป.ตรี(ภาคปกติ)+พรีดีกรี
9 คณะ กว่า 60 สาขาวิชา
นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ศึกษาศาสตร์, สื่อสารมวลชน, รัฐศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปิดรับสมัคร ป.ตรี(ภาคปกติ)+พรีดีกรี
4 คณะ 4 สาขาวิชา
นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์,
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ,
รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ,
สื่อสารมวชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
ค่าหน่วยกิต
ป.ตรี(ภาคปกติ) 25 บาท/หน่วยกิต
พรีดีกรี 50 บาท/หน่วยกิต
ค่าหน่วยกิต
ป.ตรี(ภาคปกติ)และพรีดีกรี
50 บาท/หน่วยกิต
สถานที่เรียน
(1)บรรยายสดที่ห้องเรียน หัวหมาก และบางนา
(2)วิดีโอถ่ายทอดสดห้องเรียนและย้อนหลังออนไลน์
สถานที่เรียน
(1)เทปการบรรยาย ณ ห้องเรียนสาขาวิทยบริการฯทุกแห่ง
(2)วิดีโอถ่ายทอดสดห้องเรียนและย้อนหลังออนไลน์ 100%
(3)บรรยายสรุป(Google Meet) เสาร์-อาทิตย์
สถานที่สอบไล่
ม.รามคำแหง หัวหมาก และ ม.รามคำแหง บางนา
สถานที่สอบไล่
เลือกสอบที่ใดก็ได้ สอบที่ศูนย์สอบ 40 แห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ) นักศึกษาเป็นผู้เลือกศูนย์สอบเอง
ค่าใช้จ่ายการสมัคร
ป.ตรี(ภาคปกติ) ไม่เกิน 3,750 บาท
พรีดีกรี ไม่เกิน 3,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการสมัคร
ป.ตรี(ภาคปกติ) ไม่เกิน 3,980 บาท
พรีดีกรี ไม่เกิน 3,280 บาท
อ่านแล้ว…แต่ยังไม่แน่ใจ
เราช่วยเลือก คลิกที่นี่
อ่านแล้ว…แต่ยังไม่แน่ใจ
เราช่วยเลือก คลิกที่นี่
แต่ถ้ายังไม่แน่ใจ… ลองตอบแบบสอบถามต่อไปนี้
เราจะแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมให้เอง 🙂 คลิกที่นี่