ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

การเลือกวิชาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน(นักศึกษาส่วนกลาง) ทุกคนคงจำได้ว่า ตอนที่เราสมัครเรียนในเทอมแรก มหาวิทยาลัยนั้นมีการแนะนำวิชาที่จะให้เราลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยเลย เราแทบจะไม่ต้องวางแผนเองเลย แต่พอถึงเทอมต่อๆไป นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองกันแล้ว แต่จะมีวิธียังไง เรามีคำแนะนำมาฝากกัน วิธีนี้ใช้ได้ทั้งนักศึกษา…

ลงทะเบียนเรียน 2/2564 ส่วนกลาง

ลงทะเบียนเรียน 2/2564 ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2564 ส่วนกลาง ในปฏิทินการศึกษา ไว้เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอาไว้เพื่อใช้วางแผนการเรียนตลอดทั้งปีการศึกษานี้ ใครต้องลงทะเบียนเรียนบ้าง ?…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ดูกำหนดการได้จาก ปฏิทินการศึกษา นศ.ส่วนภูมิภาค ดูวิธีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้ที่นี่ คลิก สิ่งที่ต้องทราบ ⚠️ การชำระเงินลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ต้องชำระผ่านธนานัติเท่านั้น ⚠️…

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ดูกำหนดการได้จาก ปฏิทินการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารและเตรียมหลักฐาน คู่มือการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 2/2564 และแบบฟอร์มลงทะเบียน  คลิกดาวน์โหลด บาร์โค้ดลงทะเบียนเรียน คลิกพิมพ์บาร์โค้ด

ทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)

ทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)

วิธีจัดทำตารางเรียนด้วยตนเอง สำหรับสมัครนักศึกษาที่สมัครใหม่ (ส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่(ส่วนกลาง) จะได้ลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ลงทะเบียนเรียน ดังนั้นอาจจะยังไม่ทราบว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไป เรียนที่ไหน เรียนวัน/เวลาไหน ใครสอน และมหาวิทยาลัยจะไม่แจกตารางเรียนให้นักศึกษา…