ลงทะเบียนเรียน

การย้ายศูนย์สอบ (ส่วนภูมิภาค)

การย้ายศูนย์สอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถเข้าสอบในที่ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแแหงกว่า 40 แห่ง แห่งใดก็ได้(ยกเว้นย้ายมาสอบที่ส่วนกลาง) โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1.ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนกลาง การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนกลาง สามารถทำได้ 3…

redirected-วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์โปรดคลิกลิงก์ต่อไปนี้วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์(ส่วนกลาง) วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนกลาง การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนกลาง สามารถทำได้…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถทำได้ 3…

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

การเลือกวิชาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน(นักศึกษาส่วนกลาง) ทุกคนคงจำได้ว่า ตอนที่เราสมัครเรียนในเทอมแรก มหาวิทยาลัยนั้นมีการแนะนำวิชาที่จะให้เราลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยเลย เราแทบจะไม่ต้องวางแผนเองเลย แต่พอถึงเทอมต่อๆไป นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองกันแล้ว แต่จะมีวิธียังไง เรามีคำแนะนำมาฝากกัน วิธีนี้ใช้ได้ทั้งนักศึกษา…

ลงทะเบียนเรียน 2/2564 ส่วนกลาง

ลงทะเบียนเรียน 2/2564 ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2564 ส่วนกลาง ในปฏิทินการศึกษา ไว้เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอาไว้เพื่อใช้วางแผนการเรียนตลอดทั้งปีการศึกษานี้ ใครต้องลงทะเบียนเรียนบ้าง ?…

ลงทะเบียนเรียน 2/2563 (ส่วนกลาง)

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563 ส่วนกลาง ในปฏิทินการศึกษา(ฉบับเปลี่ยนแปลง)…

ทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)
|

ทำตารางเรียน(ส่วนกลาง)

วิธีจัดทำตารางเรียนด้วยตนเอง สำหรับสมัครนักศึกษาที่สมัครใหม่ (ส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่(ส่วนกลาง) จะได้ลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ลงทะเบียนเรียน ดังนั้นอาจจะยังไม่ทราบว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไป เรียนที่ไหน เรียนวัน/เวลาไหน ใครสอน และมหาวิทยาลัยจะไม่แจกตารางเรียนให้นักศึกษา…