ลงทะเบียนเรียน

การย้ายศูนย์สอบ (ส่วนภูมิภาค)

การย้ายศูนย์สอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถเข้าสอบในที่ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแแหงกว่า 40 แห่ง แห่งใดก็ได้(ยกเว้นย้ายมาสอบที่ส่วนกลาง) โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1.ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนกลาง การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนกลาง สามารถทำได้ 3…

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

วิธีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี(ภาคปกติ) และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถทำได้ 3…

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

การเลือกวิชาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน(นักศึกษาส่วนกลาง) ทุกคนคงจำได้ว่า ตอนที่เราสมัครเรียนในเทอมแรก มหาวิทยาลัยนั้นมีการแนะนำวิชาที่จะให้เราลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยเลย เราแทบจะไม่ต้องวางแผนเองเลย แต่พอถึงเทอมต่อๆไป นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองกันแล้ว แต่จะมีวิธียังไง เรามีคำแนะนำมาฝากกัน วิธีนี้ใช้ได้ทั้งนักศึกษา…