นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เราปรับใช้คุกกี้อย่างไร

คุ้กกี้ คือ ชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บโดยเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อเยี่ยมชมบางเว็บไซต์ ซึ่งรวมเว็บไซต์ของเราด้วย โดยปกติแล้ว คุ้กกี้ใชถูกใช้โดยเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยการทำให้เว็บไซต์ ‘จดจำ’ คุณ ทั้งระหว่างช่วงเวลาที่คุณเยี่ยมชุม (โดยใช้คุ้กกี้ ‘Session’ ซึ่งจะถูกลบเมื่อคุณปิดบราวเซอร์) หรือการเข้าชมเว็บไซต์ซ้ำ (โดยใช้คุ้กกี้ ‘Permanent’) ทั้งนี้ เราไม่ใช้คุ้กกี้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของคุณ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณทราบว่าบางประเทศพิจารณาว่าข้อมูลบางอย่าง อาทิ ไอดีคุ้กกี้ และ ที่อยู่ IP/MAC เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามขอบเขตที่กำหนดไว้สูงสุดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

วิธีปฏิเสธคุกกี้

หากคุณไม่ต้องการใช้คุ้กกี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ ซึ่งขั้นตอนจะแตกต่างกันในแต่ละบราวเซอร์ หากคุณต้องการปฏิเสธจากเว็บไซต์ของเรา แต่ต้องการยอมรับคุ้กกี้จากเว็บไซต์อื่นๆ คุณสามารถเลือกได้จากการตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งก่อนที่คุ้กกี้จะถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังนี้
  • คุ้กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (STRICTLY NECESSARY COOKIES)
    คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์และใช้การทำงานต่างๆได้ ซึ่งเรียกว่าคุ้กกี้ของบุคคลที่หนึ่ง หรือ “First Party” cookies หากไม่มีคุ้กกี้เหล่านี้ การบริการต่างๆ อาทิ การเปิดใช้เนื้อหาที่เหมาะสมตามอุปกรณ์ของคุณอาจไม่สามารถใช้ได้
  • คุ้กกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (PERFORMANCE COOKIES)
    คุ้กกี้เหล่านี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ที่เราสามารถวิเคราะห์ทราฟฟิกและเข้าใจวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม ทั้งนี้ เราใช้คุ้กกี้ที่ให้บริการโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ Google Analytics ด้วยวัตถุประสงค์นี้ใช้ชื่อว่า คุ้กกี้ “ของบุคคลที่สาม” หรือ (“Third Party” cookies โดย Google Analytics ใช้คุ้กกี้ของตัวเอง ซึ่งไม่จัดเก็บข้อมูลระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลทั้งหมดที่คุ้กกี้จัดเก็บจะถูกรวบรวมไว้และไม่มีการระบุตัวตน โดยใช้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ Google Analytics ได้ที่นี่ : https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
  • คุ้กกี้โซเชียลมีเดีย (SOCIAL MEDIA COOKIES)
    คุ้กกี้เหล่านี้ถูกใช้เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลโดยใช้ปุ่มแชร์ของโซเชียลมีเดียหรือเชื่อมต่อบัญชีของคุณหรือมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเรา หรือผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ โซเชียลมีเดียจะบันทึกว่าคุณได้ดำเนินการสิ่งนี้และอาจเชื่อมต่อเข้ากับกิจกรรมทางโฆษณา เป็นต้น
ติดต่อรอบรั้วรามฯ

ทีมงาน รอบรั้วรามฯ
อีเมล contact(เครื่องหมายแอท)aroundram.com