• คลังข้อมูลรอบรั้วรามฯ
การเลือกตั้ง สมร. และอศมร. ประจำปีการศึกษา 2566 เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา(สมร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา(อศมร.) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา และเลือกผู้แทนกำกับดูแลงานกิจกรรม และสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีการศึกษา 2566 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมร. และอศมร. จำนวน 3 พรรค คือ พรรคพลังราม พรรคตะวันใหม่ และพรรคลูกพ่อขุน สามารถรับฟังการแถลงนโยบาย ดังนี้

หมายเลข 1 พรรคพลังราม อศมร. หมายเลข 1
สส.ระบุพรรค หมายเลข 1
สส.ระบุบุคคล หมายเลข 1-8

หมายเลข 2 พรรคตะวันใหม่ อศมร. หมายเลข 2
สส.ระบุพรรค หมายเลข 2
สส.ระบุบุคคล หมายเลข 9-16

หมายเลข 3 พรรคลูกพ่อขุน อศมร. หมายเลข 3
(พรรคลูกพ่อขุน ไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา)