สมัครเรียน ส่วนภูมิภาค

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนภูมิภาค หลักสูตรปริญญาตรี(ภาคปกติ) และหลักสูตรพรีดีกรี เลือกเรียนได้ใน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
3. คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ
4. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
* สาขาวิชาอื่นๆนอกจากนี้ เปิดสอนในส่วนกลาง

        สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนภูมิภาค) จัดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ 23 แห่ง ซึ่งใช้เป็นสถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่(กรณีสมัครด้วยตนเอง) ใช้เป็นห้องบรรยาย ใช้เป็นสถานที่สอบไล่ และเป็นสถานที่สำหรับติดต่องานทะเบียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ดังนี้

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก

ศูนย์สอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

        นอกจากนักศึกษาส่วนภูมิภาคจะใช้ห้องสอบของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 23 แห่งเป็นห้องสอบแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของสาขาวิทยบริการฯทั้ง 23 แห่ง ให้ได้มีสถานที่สอบใกล้บ้านเช่นกัน โดยร่วมมือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดตั้งเป็นศูนย์สอบ เพื่อใช้เป็นสถานที่สอบปลายภาคและการสอบซ่อม ดังนี้

รหัสศูนย์สอบ
สถานที่สอบ (รหัสตึกสอบ)
หมายเลขโทรศัพท์
01 เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา (LC ) (053) 122329
02 เชียงราย ร.ร. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (DS) (053) 711450, 711470
03 แพร่ สาขาวิทยบริการฯจ.แพร่ (054) 531870
04 พิษณุโลก ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (PR) (055) 322685
05 นครสวรรค์ ร.ร. นครสวรรค์ (NW) (056) 226014, 211151
06 อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ED) (042) 246690
07 นครพนม ร.ร. นาแกสามัคคีวิทยา (NS) (042) 571254
08 ขอนแก่น สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น (RK) (043) 306106-7
09 สุรินทร์ สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์(RN) (044) 558918 – 9
10  นครราชสีมา ร.ร. สุขานารี (SN) (044) 242365
11 ร้อยเอ็ด ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด(PC) (043) 513900, 515204
12 อุบลราชธานี ร.ร. เบ็ญจะมะมหาราช (BJ) (045) 240684-5 ต่อ 142
13 สุพรรณบุรี ร.ร. กรรณสูตศึกษาลัย (KS) (035) 511125
14 ราชบุรี ร.ร. ราชโบริกานุเคราะห์ (RB) (032) 337039
15 จันทรบุรี ร.ร. ศรียานุสรณ์ (SS) (039) 311225, 350225
16 ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร. ประจวบวิทยาลัย (PW) (032) 611103, 602164
17 สุราษฎร์ธานี (1) ร.ร. เมืองสุราษฎร์ธานี(SR) เฉพาะสอบภาค 1, 2 และฤดูร้อน
(2) ร.ร. สุราษฎร์พิทยา (SR) เฉพาะสอบซ่อม 1 และสอบซ่อม 2
(077) 273959
(077) 272104
18 นครศรีธรรมราช สาขาวิทยบริการฯ นครศรีธรรมราช(NT) (075) 378660, 466147-8
19 ตรัง สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง (TG) (075) 501164 -7
20 สงขลา ร.ร. วรนารีเฉลิม (VC) (074) 314415, 311258
21 เพชรบูรณ์ สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์ (NSB) (056) 713448
22 ปราจีนบุรี สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี (PB) (037) 454096
23 อุทัยธานี สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี (UT) (056) 980567-9
24 อำนาจเจริญ สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ (AM) (045) 523515, 525961
25 ชุมพร ร.ร. สอาดเผดิมวิทยา (SD) (077) 511014
26 สุโขทัย สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย (SU) (055) 945112-4
27 ศรีสะเกษ สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ (SK) (045) 826067 – 8
28 ลพบุรี สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี (SNR) (036) 41405334
29 หนองบัวลำภู สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลำภู ( NB) (042) 315952 – 5
30 นครปฐม ร.ร. นายร้อยตำรวจ (PA) (034) 325447
31  ทุ่งสง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง(TS) (075) 302 027
32 ชัยภูมิ ร.ร. จัตุรัสวิทยาคาร (CK) (044) 851163-4
33 สกลนคร ร.ร. สกลราชวิทยานุกูล (SKR) (042) 713566
34 บุรีรัมย์ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดบุรีรัมย์(BR) (044) 666594
35 สระแก้ว ร.ร. เทศบาลบ้านกิโลสอง(kL) (037) 231711
36 กาญจนบุรี สาขาวิทยบริการฯจังหวัดกาญจนบุรี(KN) (034) 581009, 5811090
37 น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน(TN) (054) 757199
38 อุตรดิตถ์ ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี (UN) (055) 411105
39 พังงาน สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา (RP) (076) 410927 - 8
40 เลย ร.ร. เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม (TB) (042) 812385
41 หาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (HT) (074) 212300 ต่อ 101

*หากการแสดงผลทับซ้อน ดูตารางยาก ให้เปลี่ยนหน้าจอเป็นมุมมองแนวนอน หรือใช้คอมพิวเตอร์ดูหน้าเว็บ


สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี(Pre-degree) ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เฉพาะในภาค 1 (ส่วนกลาง เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือภาค 1 และภาค 2 ) โดยสมัครเรียนได้ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ, คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ และคณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครได้ คลิกที่นี่

Similar Posts