มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563 ส่วนกลาง ในปฏิทินการศึกษา(ฉบับเปลี่ยนแปลง) ทางระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียน

[table id=8 /]

ช่องทางการลงทะเบียนเรียน

เลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 • ผ่านเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th
  คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง" และทำการขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน และลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
 • ผ่านแอปพลิเคชั่น RU REGIS
  ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
  *ใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบ e-Service ของมหาวิทยาลัย (ต้องสมัครใช้งานระบบ e-Service ก่อนจึงจะใช้งานแอปพลิเคชั่นได้)
  **หากแอปแจ้งว่า "ให้อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์" ให้นักศึกษาทำการปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ e-Service ก่อนแล้วจึงกลับมาใช้แอปพลิเคชั่นลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง

นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนเรียน ก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  หากพ้นเวลานี้แล้ว ระบบจะปิดและไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

หมายเหตุ : ขอให้ตรวจสอบกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเรียน หากกดยืนยันแล้วแต่พบว่าลงทะเบียนเรียนผิดวิชา จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีก


วิธีการชำระเงิน

 • ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th สามารถเลือกชำระเงินในขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิธี จาก 3 วิธีดังนี้
  1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำใบชำระเงินไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได้ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
  2. กดขอรับ QR-Code แล้วแสกนชำระเงินด้วยแอปพลิชั่นของธนาคารใดก็ได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  3. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิซในร้าน 7-eleven โดยพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำใบชำระเงินไปยื่นที่ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิซในร้าน 7-eleven สาขาใดก็ได้ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น RU REGIS ต้องชำระเงินด้วย QR-Code เท่านั้น
  1. กดขอรับ QR-Code ในขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน แล้วแสกนชำระเงินด้วยแอปพลิชั่นของธนาคารใดก็ได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

(1) นักศึกษาต้องชำระเงินก่อนเวลา 21.30 น.ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถชำระเงินได้ และจะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้
(2) ห้ามนักศึกษาใช้ QR-Code ร่วมกัน (หากชำระเงินด้วยการสแกน QR-Code จะต้องเป็น QR-Code ที่ได้รับจากขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของบุคคลนั้นๆ  1 คนต่อ 1 QR-Code)
(3) เจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้สแกน QR-Code ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ลงทะเบียนเรียน (สแกนชำระ QR-Code ของเพื่อนด้วยแอปธนาคารของเราได้)

หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ในภายหลัง, โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระเงินให้ถูกต้องก่อนกดขอรับ QR-Code เนื่องจากสามารถกดขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น, ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินภายหลังได้


ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

       หลังจากลงทะเบียนเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษากลับเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนเรียนเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว 3-5 วันทำการ


ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

       เมื่อลงทะเบียนเรียนและชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะยังไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนได้ในทันที มหาวิทยาลัยจะทำการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบการชำระเงินจากระบบธนาคารเสียก่อน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะเปิดให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Service ได้


ลดค่าหน่วยกิต 20% (สถานการณ์ COVID19)

       มหาวิทยาลัยปรับลดค่าหน่วยกิต ภาค 2/2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค โดยนักศึกษาจะเห็นส่วนลดค่าหน่วยกิต 20% หลังจากกดยืนยันการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว (ตารางสรุปกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน จะยังไม่ได้ส่วนลดจนกว่าจะกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเรียน) หากพบว่าไม่ได้รับส่วนลด ขอให้นักศึกษาติดต่อที่ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) โทร. 02-310-8616 หรือ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง
หมายเหตุ ปรับลดเฉพาะค่าหน่วยกิต 20% เท่านั้น / ค่าบำรุงการศึกษาและค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ ยังคงเป็นอัตราเดิม


สอบถามข้อมูล/แก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียน

 • พบปัญหาด้านการลงทะเบียนเรียน(วิชา, งานทะเบียน) สอบถามได้ที่ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) โทร. 02-310-8616 (เวลา จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น.) หรือ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง
 • พบปัญหาด้านระบบการใช้งาน(เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน, แอปพลิเคชั่น) สอบถามได้ที่ สถาบันคอมพิวเตอร์ Facebook : Dev00rucom

Q: ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด จ่ายเงินไปแล้ว ทำอย่างไรดี
A: แจ้งบอกเลิก-บอกเพิ่ม

       หากชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว พบว่าได้ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด, ผิดวิชา, อยากลงเพิ่ม, อยากถอนวิชา, ลืมกากบาทขอจบฯ ฯลฯ ให้รอดำเนินการ "บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา" เพื่อทำการขอสับเปลี่ยนวิชา หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือกากบาทขอจบการศึกษาได้ ในวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ e-Service ได้  (ดูปฏิทินการศึกษา คลิกที่นี่)


Q: ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด กดยืนยันไปแล้ว แต่ยังไม่จ่ายเงิน ทำอย่างไรดี
A: เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนเรียน

 • หากกดยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พบว่าได้ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด, ผิดวิชา, อยากลงเพิ่ม, อยากถอนวิชา, ลืมกากบาทขอจบฯ ฯลฯ ให้เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนเรียน หากตอนแรกลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้เปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนผ่านแอปให้ถูกต้องในช่องทางนั้นให้ถูกต้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และละทิ้งการลงทะเบียนที่ผิดพลาดไป
 • ถ้าเปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนเรียนผิดอีก จะต้องยืนยันและชำระเงินแบบที่ผิดไป เพื่อรักษาสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้ แล้วค่อยไปทำการ "บอกเลิก-บอกเพิ่ม" ภายหลัง

Q: ลงทะเบียนเรียนวันนี้ จ่ายเงินวันอื่นได้ไหม?
A: ได้สิ !

       ได้! ลงทะเบียนและยืนยันการลงทะเบียนเรียนวันนี้ แต่จ่ายเงินวันอื่นได้  ขอแค่ทำการชำระเงินให้ทันภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้ก็พอแล้ว 


Q: ลงทะเบียนยังไง นึกภาพไม่ออก
A: เรามีวิดีโอสาธิต

       สวป. ม.รามคำแหง จัดทำวิดีโอสาธิตการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ และทางแอปพลิเคชั่น เข้าไปดูวิดีโอได้ คลิกที่นี่


Q: เลือกวิชาลงทะเบียนไม่เป็น ทำยังไงดี
A: เรามีคำแนะนำ

       หากยังไม่ทราบการเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน ไม่รู้ว่าควรจะลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรบ้าง อ่านข้อมูลคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนที่นี่ก่อน คลิก