เรียนจบปีนี้ รับปริญญาปีไหน

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีละ 1 ครั้ง รวมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) นักศึกษาสามารถเทียบปีการศึกษาที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จากตารางนี้

ปีการศึกษาที่จบการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

จบปีการศึกษา 2560
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2560

รุ่นที่ 44
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2562

จบปีการศึกษา 2561-2562
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2561
รุ่นที่ 45
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
>>ดูย้อนหลังไม่ได้<<
จบปีการศึกษา 2562-2563
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562
และจบปีการศึกษา 2563 บางส่วน
รุ่นที่ 46
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
4-8 เมษายน 2565
>>ดูพิธีย้อนหลังคลิก<<
จบปีการศึกษา 2563-2564
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2563
และจบปีการศึกษา 2564 บางส่วน
รุ่นที่ 47 (กำลังจะถึงนี้)
มหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศกำหนดวันพิธีฯ
จบปีการศึกษา 2564-2565
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2564
และจบปีการศึกษา 2565 บางส่วน
รุ่นที่ 48
จบปีการศึกษา 2565-2566
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2565
และจบปีการศึกษา 2566 บางส่วน
รุ่นที่ 49
จบปีการศึกษา 2566-2567
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2566
และจบปีการศึกษา 2567 บางส่วน
รุ่นที่ 50

 

หมายเหตุ : การคาดการณ์กำหนดการดังกล่าวอ้างอิงจากกำหนดการรับปริญญาบัตรในรุ่นที่ผ่านมาและสถานการณ์ปกติ  มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง

Similar Posts