ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง สมร. และ อศมร. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอให้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายลงหรือสถานการณ์จะดีขึ้น และเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงแก้ไขกำหนดการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 ใหม่ ดังนี้

กำหนดการเดิม

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30-16.00 น.

กำหนดการใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-16.00 น.

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส63) เวลา 08.30-11.30 ณ ม.รามคำแหง วิทยาเขตบางนา จากนั้น เวลา 13.00-16.00 น. ณ ม.รามคำแหง หัวหมาก
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (รหัส 62 ลงมา) เวลา 08.30-16.00 น. ณ ม.รามคำแหง หัวหมาก
    โดยให้พกบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริง เป็นหลักฐานด้วย
พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งประจำปีการศึกษา 2564

อ.ศ.ม.ร.
ส.ส.ระบุพรรค
ส.ส.ระบุบุคคล
หมายเลข 1 พรรคพลังราม

1

1

1-8

หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน

2

2

9-16

หมายเลข 3 พรรคตะวันใหม่
33

17-24

รับฟังนโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี สามารถรับฟังนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ในวิดีโอด้านล่างนี้