รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Source: กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการ สำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ รุ่น 47
 • ซ้อมย่อย
  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสุโขทัย
  แต่งกายชุดสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้าที่จะใส่ในวันพิธีจริงมาด้วย
 • ซ้อมใหญ่
  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบบ่าย)
 • วันพิธีจริง
  วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบบ่าย)