รวมข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุุ่นที่ 47 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Source: PR Ramkhamhaeng University (สืบค้น 4/11/65)

เฟซบุ๊กทางการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง(PR Ramkhamhaeng University) ประกาศกำหนดวันในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ด้งนี้

>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
⭐ปริญญาตรี : ปีการศึกษา 2563
⭐ปริญญาโท, เอก : ปีการศึกษา 2563 และภาค 1/2564 (เฉพาะผู้ที่เสนอสภาอนุมัติไม่เกิน 29 เม.ย. 65)

รับจริง วันพุธที่ 22 – วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

*** รายละเอียดของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ***