เทคโนโลยี 5G กับรอบรั้วรามฯ

ครั้งแรกกับการ Live ผ่าน 5G ของรอบรั้วรามฯ

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2 (RU Big Cleaning Day)  โดยคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีกิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง         

          ทีมงานได้รับมอบหมายให้บันทึกภาพและถ่ายทอดกิจกรรมดังกล่าวผ่าน Facebook Live แต่เนื่องจากเป็นการจัดกรรมกลางแจ้ง การติดตั้งระบบบันทึกภาพและถ่ายทอดสด โดยใช้สายสัญญาณ(Wired) รูปแบบเดิมจึงไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นที่จะต้องใช้งานระบบไร้สาย(Wireless) ทั้งระบบ โดยทีมงานได้ติดตั้งเครื่องเสียง และอุปกรณ์ถ่ายทอดสดบนรถกอล์ฟขนาด 6 ที่นั่งให้ใช้งานระหว่างทำกิจกรรม (ได้รับความอนุเคราะห์จากกองกิจการนักศึกษา ม.ร.) ระบบการถ่ายทอดสดครั้งนี้ ใช้กล้องโทรทัศน์เคลื่อนที่ส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย 4G จากพื้นที่หน้างานไปยัง Server จำนวน 3 ตัว สำหรับช่างภาพบันทึกภาพอิสระจากกัน, กล้องแอกชั่น(GoPro) 1 ตัว สำหรับติดรถกอล์ฟ

นำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานครั้งแรก

          การถ่ายทอดสดหรือ Live Streaming ที่ผ่านมา ทีมงานรอบรั้วรามฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านระบบ 4G เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เพื่อทดสอบและเรียนรู้เทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทีมงานได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 5G จากบริษัท CYN Communication และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณผ่านระบบ 4G จากบริษัท TCP The Camera Production ที่ให้ความสนับสนุนเสมอมา

xxxxxxx

Live Stream กิจกรรม Big Cleaning Day #2