เรียนจบปีนี้ รับปริญญาปีไหน

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีละ 1 ครั้ง รวมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) นักศึกษาสามารถเทียบปีการศึกษาที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จากตารางนี้

ปีการศึกษาที่จบการศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

จบปีการศึกษา 2560
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2560
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2560)

รุ่นที่ 44
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2562

จบปีการศึกษา 2561
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2561
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2561)

 

รุ่นที่ 45
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
จบปีการศึกษา 2562
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2562)

 

รุ่นที่ 46
ตามปกติจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2564
ติดตามกำหนดการได้ คลิกที่นี่
จบปีการศึกษา 2563
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2563
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2563)

 

รุ่นที่ 47
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565
จบปีการศึกษา 2564
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2564
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2564)

 

รุ่นที่ 48
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566
จบปีการศึกษา 2565
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2565
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2565)

 

รุ่นที่ 49
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2567
จบปีการศึกษา 2566
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2566
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2566)

 

รุ่นที่ 50
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2568

 

หมายเหตุ : การคาดการณ์กำหนดการดังกล่าวอ้างอิงจากกำหนดการรับปริญญาบัตรในรุ่นที่ผ่านมาและสถานการณ์ปกติ  มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง