ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

 • ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครฯ 1/2565
  สำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ใบสมัครจะอยู่ในเว็บไซต์รับสมัคร ให้กรอกรายระละเอียดตามขั้นตอน
  สำหรับผู้สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จะได้รับใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร
 • คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 1/2565
  อยู่ในระเบียบการรับสมัครฯ 1/2565
 • ใครที่เทียบโอนได้บ้าง ?
  – ผู้มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. เป็นต้นไป สามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนเรียนต่อได้
  – นศ.พรีดีกรีที่เคยสะสมหน่วยกิตเอาไว้ สามารถเทียบโอนเป็นนศ.ภาคปกติได้
 • ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS เฉพาะ 6 คณะ 13 สาขาวิชาเท่านั้น ดูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.aroundram.com/tcas65/ หากกระบวนวิชาที่ไม่ปรากฎในระบบ TCAS หมายถึงจะเปิดรับสมัครด้วยระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเอง
 • ชาวต่างชาติ
  ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องทำการขอทดสอบภาษาไทยเสียก่อน โดยเขียนคำร้องขอทดสอบภาษาไทยได้ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 65 และ 1 – 13 มิถุนายน 65 จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนได้ คลิกอ่านรายละเอียด

Similar Posts