| |
/ / วันสอบไล่ 2/63

วันสอบไล่ 2/63

📅 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (สอบออนไลน์)
        ประกาศ ม.ร. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ (ฉบับที่ 2)
        สรุปคือ ภาค 2/2563 สอบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา นักศึกษาต้องตรวจสอบช่องทางการสอบออนไลน์ของแต่ละกระบวนวิชาด้วยตนเองที่ www.inform.ru.ac.th ด่วน

📅 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 64 
        ประกาศ ม.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2563 ส่วนกลาง (ครั้งที่ 6) อ่าน และ
ประกาศ ม.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2563 ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 5) อ่าน

📅 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 64
        ประกาศ ม.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2563 ส่วนกลาง (ครั้งที่ 5) และ
ประกาศ ม.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2563 ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 4)

📅 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 64
        Facebook : สวป. ม.รามคำแหง ประกาศเลื่อนวันสอบไล่ ภาค 2/2563 ส่วนกลาง อ่านข้อมูล ที่นี่

📅 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 64
        มหาวิทยาลัยประกาศเลื่อนวันสอบไล่ ภาค 2/2563 ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3) อ่านประกาศคลิก ที่นี่