|
/ / เลื่อนกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 46

เลื่อนกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 46

อัพเดทข้อมูลเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเลื่อนกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (รุ่นที่ 46) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กำหนดการเดิม

วันที่ 15-19 มีนาคม 2564
ประกาศเลื่อน คลิกอ่าน

กำหนดการใหม่

ยังไม่มีประกาศกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหม่

กำหนดการฝึกซ้อม

ยังไม่มีประกาศกำหนดการฝึกซ้อม